RoGeP

    ….voor mensen met een beperking.

ROGEPis een overlegorgaan met als taak het behartigen van alle belangen voor gehandicapten.

Zowel landelijke als plaatselijke organisatie, maar ook individuele gehandicapten kunnen zich met vragen of opmerkingen tot RoGeP wenden.