Organisatie

RoGeP is een overlegorgaan met als taak het behartigen van alle belangen van gehandicapten.

Zowel landelijke als plaatselijke organisaties, maar ook individuele gehandicapten kunnen zich met vragen of opmerkingen tot RoGeP wenden.

Om een goed beeld te krijgen van de activiteiten van RoGeP is er een promotiefilm.
In 12 minuten krijgt u een impressie van wat RoGeP doet.