Welkom op de website van RoGeP (Roosendaals Gehandicapten Platform)

RoGeP is opgericht op 23 november 1982 en al jaren actief voor mensen met een beperking. Op de diverse pagina’s vindt u informatie over wat RoGeP betekent voor deze groep mensen.

In de diverse werkgroepen van RoGeP zijn vrijwilligers actief om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken voor mensen met een lichamelijke beperking.

Voor de Raad voor het Sociale Domein heeft RoGeP een informatieve rol. RoGeP heeft daarnaast een adviserende positie richting de gemeentelijke overheid.

Na het lezen van alle informatie, die vermeld is op deze website, zal het duidelijk zijn wat RoGeP betekent voor alle mensen met een beperking.

VN Verdrag

Eén van de speerpunten van RoGeP is het uitvoeren van het VN-verdrag.
Sinds 1 januari 2017 moet iedereen, dus ook mensen met een beperking, zelfstandig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Dat betekent dat er veel veranderd moet worden in de toegankelijkheid, maar ook in het denken bij de diverse instellingen, gemeenten, winkels en bedrijven.
RoGeP is hier heel actief mee bezig.

Informatie

Mocht u meer informatie wensen of eventueel vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij het secretariaat van RoGeP. Dit kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail.

Via deze pagina wordt u aan de rechterkant op de hoogte gehouden van het laatste nieuws.

Hieronder vindt u enkele van de activiteiten, welke wij op het Roosendaals grondgebied hebben verwezenlijkt of mee hebben gedacht:

 • Verbeteringen in de Roosendaalse parkeergarages.
 • Stemlokalen zijn in de loop der jaren toegankelijker geworden.
 • Wekelijkse controle van uitvoeringsplannen in de openbare ruimte.
 • Inbreng bij ‘Stadsoevers’.
 • Parkeerkaartactie.
 • Verbeteringen bij de bushaltes.
 • Inbreng bij ontwerp ‘Cultuurcluster’.
 • Winkelkeuringen.
 • Herinrichting van het Burgemeester Godwaldtpark.
 • Veel “klein leed” oplossen van de inwoners van Roosendaal.
 • Inbreng bij vergunningverlening voor evenementen.
 • Bereikbaarheid van de ondergrondse vuilcontainers.
 • Et cetera.