Toegankelijkheidscriteria stembureaus vanaf 2018.

Via deze link kunt u de criteria vinden, waaraan stembureaus in Nederland moeten voldoen.