Vervoer

PARKEREN

Mensen in Roosendaal met een beperking en die gebruik maken van een vervoermiddel, daarvoor zijn de volgende regels van toepassing:

Met een gehandicaptenparkeerkaart plus de blauwe schijf mag maximaal 4 uur op een invalide parkeerplaats gestaan worden.

Met een invalidenparkeerkaart mag op de overige plaatsen gratis geparkeerd worden. De plaatsen met een losse parkeermeter (kortparkeerplaats) zijn hier wel van uitgesloten.

Voor de website van parkeerbeheer in Roosendaal klikt men op www.parkeerbeheer.nl