Vervoer

PARKEREN

Mensen in Roosendaal met een beperking en gebruik moeten maken van een vervoermiddel, daarvoor zijn de volgende regels van toepassing:

Met een gehandicaptenparkeerkaart plus de blauwe schijf mag maximaal 4 uur op een invalide parkeerplaats gestaan worden.

Met een invalidenparkeerkaart mag op de overige plaatsen gratis geparkeerd worden. De plaatsen met een losse parkeermeter (kortparkeerplaats) zijn hier wel van uitgesloten.

Voor de website van parkeerbeheer in Roosendaal klikt men op www.parkeerbeheer.nl

VN Verdrag

Een van de speerpunten van RoGeP is het uitvoeren van het VN verdrag.
Sinds 1 januari 2017 moet iedereen, dus ook mensen met een beperking, zelfstandig dee kunnen nemen aan de maatschappij. Dat betekent dat er veel veranderd moet worden in de toegankelijkheid, maar ook in het denken bij de diverse instellingen, winkels en bedrijven.
RoGeP is hier heel actief mee.

Font Resize