Bouwbesluit

Wat is Het Bouwbesluit?  

In het bouwbesluit staan wettelijke regels, die gelden alleen voor nieuwe gebouwen en bij ingrijpende verbouwingen. Het Bouwbesluit bestaat uit een enorme hoeveelheid tabellen, waarin de bouwers kunnen opzoeken aan welke eisen elk soort gebouw (met een bepaalde gebruikersfunctie) moet voldoen. Een gedeelte gaat over de Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van gebouwen voor mensen met een handicap en/of functiebeperking. Het is ondoenlijk om hier al deze eisen in detail te vermelden.

We zullen een klein aantal voorbeelden geven.

Alle nieuwe woningen, kantoren, fabrieken, sporthallen, gevangenissen, scholen, ziekenhuizen (en andere gebouwen in de gezondheidszorg), winkels, hotels (en andere gebouwen voor tijdelijk gebruik), vergaderzalen (en nadere gebouwen waar mensen samenkomen) moeten tenminste één buitendeur hebben met een drempel die niet hoger is dan 2 centimeter.
Toiletten moeten tenminste 1,20 meter bij 0,90 meter groot zijn.
Buitendeuren, binnendeuren en gangen van woningen zijn tenminste 0,85 meter breed en 2,30 meter hoog. Voor de meeste andere gebouwen geldt een breedte van 0,85 meter en een hoogte van 2,10 meter als norm voor deuren en gangen.
Buitendeuren, binnendeuren en gangen van woningen zijn tenminste 0,85 meter breed en 2,30 meter hoog. Voor de meeste andere gebouwen geldt een breedte van 0,85 meter en een hoogte van 2,10 meter als norm voor deuren en gangen.

Voor woningen in grotere woongebouwen (flats of appartementengebouwen) gelden bovendien een aantal aanvullende eisen voor gemeenschappelijke gebruiksruimtes. Zo moet er bij een gebouw waarin woningen op verdiepingen liggen, in ieder geval ruimte zijn gemaakt voor het plaatsten van een personenlift.

Gebouwen met een horecafunctie die groter zijn dan 150 m2, moeten over tenminste één integraal toegankelijk toilet beschikken.