R.T.S.

Dit symbool geeft aan dat een winkel, bedrijf of (openbaar) gebouw toegankelijk is voor mensen met een handicap en/of een functiebeperking. Dit symbool is genoemd: R.T.S. (Roosendaals Toegankelijkheids Symbool).

Een soortgelijk symbool wordt door andere gehandicaptenplatforms gehanteerd.

Geregeld zijn de leden van de werkgroep BTB (Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid) binnen RoGeP hiermee bezig en dit symbool kan door een winkel, bedrijf of (openbaar) gebouw worden verkregen als voldaan wordt aan de voorwaarden die nagenoeg gelijk zijn aan die van het I.T.S. (Internationaal Toegankelijkheid Symbool).

Procedure voor het aanvragen van een RTS symbool.

Ieder bouwbedrijf, maar ook winkel- en horecabedrijven kunnen een keuringsverzoek indienen bij het secretariaat van RoGeP. De secretaris van RoGeP geeft deze aanvraag door naar de werkgroep BTB van RoGeP.

De aanvrager van het RTS symbool krijgt binnen twee weken een bericht van ontvangst en een voorbeeld van een keuringsrapport toegestuurd door de secretaris van RoGeP.

Hij zal de voorzitter van de werkgroep BTB hierover informeren wanneer het bericht van ontvangst is verzonden.

Eén van de leden van de werkgroep BTB zal ook binnen deze twee weken telefonisch contact opnemen met de aanvrager, waarna een datum voor een keuring zal worden bepaald.

De keuring vindt plaats binnen twee weken na het telefonisch contact, mits het bedrijf anders bepaalt.

Bij de keuring zijn minimaal twee leden van de werkgroep BTB aanwezig.

Het keuringsrapport wordt ondertekend door beide keurmeesters en voorzien van een datum.

De voorzitter van de werkgroep BTB verzendt het keuringsrapport met aanbevelingen naar het aanvragende bedrijf.

Indien het gekeurde gebouw voldoet aan de vastgestelde eisen, zal een sticker door een lid van de werkgroep BTB afgegeven en aangebracht worden.

In totaal worden er drie brieven gestuurd, te weten;

BRIEF 1  Is een bericht ontvangen van de aanvraag voor een RTS symbool.

BRIEF 2  Is een standaardbrief voor toewijzing  van het RTS symbool. In deze brief zal naast felicitaties ook aandacht worden besteed aan de herkeuring die zal plaatsvinden na vijf jaar.

BRIEF 3  Is een standaardbrief voor afwijzing van het RTS symbool. In deze brief zal worden ingegaan op het aanvragen van een herkeuring van het object.

Tevens zal deze brief een aantal aanbevelingen bevatten.