I.T.S.

Voor informatie over I.T.S. bent u welkom op de site van het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (I.T.S.): www.pbtconsult.nl/richtlijnen

U kunt op deze site informatie vinden over de achtergronden van het I.T.S. en een I.T.S.-keuring aanvragen. Bovendien zijn de keuringsprocedure en de criteria voor toekenning van een I.T.S. opgenomen, zodat u precies weet op welke wijze u een I.T.S. kunt verkrijgen.

Het I.T.S. is een initiatief van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). De uitvoeringen van de I.T.S.-keuringen zijn door de CG-Raad gedelegeerd aan de Stichting Projectbureau Toegankelijkheid (PBT).