Het RoGeP Scholenproject

Spreken met je handen en kijken met je vingers

Hoe ziet de wereld eruit als je een handicap hebt? Kun je fietsen als je blind bent? Of tekenen als je je handen niet meer kunt gebruiken? Op deze vragen en nog heel veel andere vragen geeft het scholenproject van het RoGeP een antwoord.

Als je een betere integratie van mensen met een beperking in de maatschappij wilt, is het handig om te beginnen bij de jeugd. Daarom is RoGeP in 2000 gestart met het scholenproject onder het motto: ‘Verbeter de wereld, begin bij de jeugd.’ Dit houdt globaal in dat kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool voorlichting krijgen door vrijwilligers over mensen met een beperking en wat dat dan in de praktijk betekent.

Ganzenbord, maar net even anders:

Door middel van een spel, dat veel weg heeft van het bekende ganzenbordspel, krijgen kinderen vragen te beantwoorden of opdrachten te maken. Zo leren ze niet alleen spelenderwijs waar mensen met een beperking tegenaan lopen, maar ook welke oplossingen er zijn. “We beginnen altijd met een uitleg over het spel. Daarna krijgen de kinderen een door ons vervaardigd boekje met vragen en uitleg. In dit boekje is ook ruimte gemaakt om de vragen te beantwoorden die tijdens het spel worden gesteld.”

Bijzondere opdrachten en bijzondere antwoorden:

Afhankelijk van het aantal ogen dat de kinderen gooien, moeten ze een vraag beantwoorden of een opdracht uitvoeren. Jullie zijn doof en blind. Vertel elkaar eens wat je voor je verjaardag wilt hebben, is een voorbeeld van zo’n opdracht. Een andere opdracht luidt: Je bent aan een kant verlamd. Trek nu je jas eens aan.

Op de vragen krijgen we soms heel leuke en onverwachte reacties. Op het verhaal over Hans, bijvoorbeeld. Hans is twaalf jaar en zit in een rolstoel. Met zijn moeder gaat hij gehakt kopen. Na afgerekend te hebben, vraagt de slager aan de moeder: “Lust Hansje misschien een worstje?” De vraag aan de kinderen is dan: “Wat is er vreemd aan dit verhaal?” Waarop een van de kinderen antwoordde met: “Hoe weet de slager dat hij Hansje heet?”

Meer informatie:

Het Ganzenbordspel duurt ongeveer 2,5 uur. De voorlichting kan zowel ’s ochtends als ’s middags gegeven worden. Wilt u meer informatie of wilt u als school meedoen aan het scholenproject?

Neem dan contact op met:

Info bij ons secretariaat info@rogep.nl