Scootmobielgebruik

Beste website bezoeker,

Bij RoGeP komen nogal wat vragen binnen over het gebruik van scootmobiels in woningen, winkels, gebouwen etc.

Hieronder geven wij ons standpunt daarin weer.

Een scootmobiel is een motorisch aangedreven voertuig en hij is bedoeld voor afstanden tussen 500 m en 15 km. Daarmee is een scootmobiel in de zin van de wetgeving geen hulpmiddel, maar een voertuig wat uitsluitend bedoeld is voor buitengebruik.

Scootmobielgebruikers worden geacht nog over voldoende loop- en stafunctie te beschikken om korte afstanden (tot 100 m) zelfstandig te kunnen overbruggen.

Woningen, appartementen, winkels etc. behoeven dan ook niet te worden gedimensioneerd op de scootmobiel en RoGeP keurt winkels etc. dan ook niet op dit gebruik. Treft u op een winkelruit onze sticker aan, dan wil dat niet zeggen dat u onbelemmerd gebruik kunt maken van deze winkel met uw scootmobiel, nog afgezien van het feit dat de winkelier u de toegang met scootmobiel tot zijn winkel mag en kan ontzeggen: hij kan u vragen om van een rolstoel gebruik te maken, die hij u dan ter beschikking stelt. Kunt u daarin niet zelfstandig overstappen, dan mag hij u de toegang tot de winkel met uw scootmobiel niet ontzeggen. Maar let op: veroorzaakt u schade, dan mag de winkelier u hiervoor aansprakelijk stellen en de schade op u verhalen. Zorg dus voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering!

Een steeds groter wordend probleem is ook dat er in appartementencomplexen de laatste jaren dodelijke ongelukken zijn gebeurd, omdat scootmobiels, als gevolg van onverhoedse voorwaartse bewegingen, de deur van de lift hebben vernield en daardoor de liftschacht zijn binnengereden. Liftdeuren zijn en behoeven voor de wet-en regelgeving (nog) niet te worden ontworpen op de zeer grote aanrijbelastingen welke door scootmobiels erop worden uitgeoefend.

Ons advies is om de scootmobiel op de begane grond te stallen bij een oplaadpunt en verder naar uw appartement te lopen of gebruik te maken van een opvouwbare rolstoel.

Hiervoor dienen in uw woongebouw uiteraard stallings- en oplaadvoorzieningen aanwezig te zijn en RoGeP realiseert zich terdege dat dit niet overal het geval is en het is dan ook noodzakelijk om samen met uw verhuurder naar oplossingen in deze te zoeken. Op onze wijze doen wij dat in algemene zin uiteraard ook.

Heeft u over bovenstaande vragen en/of opmerkingen, dan kunt u die uiteraard altijd bij ons kwijt via info@rogep.nl, zodat wij u terzijde kunnen staan bij het zoeken naar oplossingen.